Empresa

Des de Serveis Integrals 360 Plus SL ens dediquem a la gestió d’obres.
Gestionar una obra implica posar les peces d’un puzle sobre la taula i començar a muntar-lo. Aquestes peces tenen bàsicament dues categories, les dues importants i necessàries, amb les quals hem de comptar per aconseguir el resultat final. Hi ha peces amb caràcter immaterial, psicològic: promotors, clients, contractistes, tècnics, operaris, veïns... Hi ha peces amb caràcter material, físic: emplaçaments, projectes, temps, pressupostos, materials, maquinària, tècniques constructives... Aquestes peces varien en qualitat i en quantitat, en funció de cada obra.

Els objectius són diversos i constants: l’obra ben construïda, el pressupost adaptat, el temps emprat, la satisfacció dels agents implicats...
Quan el puzle rep l’última peça, la sensació ha de ser la d’haver fet bé la feina.

La nostra expertesa radica en saber, i aprendre a saber, reunir les peces i aconseguir que el puzle quedi ben fet.